Toàn bộ các tour hoặc dịch vụ cần phải được thanh toán trước trừ phi có quy định khác. Chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Xin bảo đảm rằng bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin hóa đơn chuyển khoản chính xác. Chúng tôi có quyền hủy vé sau khi cấp nếu thanh toán bị từ chối hoặc nếu bạn đã cung cấp thông tin chuyển khoản không chính xác. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có quyền kiểm tra ngẫu nhiên (kể cả danh sách cử tri) nhằm giảm thiểu sự sai sót.

CẤP HÓA ĐƠN VÀ THANH LÝ

Sau khi thanh toán, Vietfoot travel sẽ gửi xác nhận/phiếu thanh toán qua email hoặc fax: phiếu này phải được in ra như là bằng chứng cùa việc mua bán, và sẽ được xuất trình cho Nhà cung cấp dịch vụ.

Tất cả thông tin về du khách cần phải được cung cấp một cách chính xác tại thời điểm đăng ký.

Mọi yêu cầu sửa đổi/bổ sung cần phài được gửi qua email đến Vietfoot travel

Vietfoot travel không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra nếu bạn không nhận hoặc đọc kỹ xác nhận hóa đơn và thanh lý của bạn. Trong trường hợp bạn chưa nhận được, bạn cần phải thông báo cho Vietfoot travel ít nhất 72 giờ trước ngày cung cấp dịch vụ ấn định.

QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ

Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. Vietfoot travel không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

Vietfoot travel không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.

KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG

Nếu trong chuyến đi, khách hàng có bất kì khiếu nại nào, trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn và hướng dẫn viên càng sớm càng tốt để có thể khắc phục vấn đề một cách nhanh nhất. Trong trường hợp không thể giải quyết được, đại diện của Vietravel phụ trách đoàn sẽ có trách nhiệm phải khắc phục vấn đề đó.

Mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến info@vietfoottravel.com trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

NGÂN HÀNG ANZ HÀ NỘI
Bên thụ hưởng: Vietfoot Travel
Mã số thuế : 0102354248
Tài khoản : 4605479
Tại : Ngân hàng ANZ Hà Nội, Sở giao dịch – 14 Lê Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội