Đoàn khách hàng tiểu biểu Habeco tham quan Pháp – Đức – Séc – Áo từ ngày 8-17/9/2019