Ảnh đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp Tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Vũ Hồng Bắc – Chủ Tịch UBND Tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn có chuyến tham và làm việc tại Hoa Kỳ – Canada trong khuân khổ ” CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2017 ”